ترجمه Squawker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جيغ‌ زن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاكي‌.

Squawker به چه معناست و Squawker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squawker

جيغ‌ زن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جيغ‌ زن‌, ترجمه جيغ‌ زن‌, کلمات شبیه جيغ‌ زن‌ , شاكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها