ترجمه Squeal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جيغ‌ ممتمد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جيغ‌ , در فارسی : داد , به فارسی : دعوا , سایر ترجمه ها : نزاع‌ فرياد , جيغ‌ كشيدن‌

Squeal به چه معناست و Squeal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squeal

جيغ‌ ممتمد به خارجی , ریشه انگلیسی جيغ‌ ممتمد, ترجمه جيغ‌ ممتمد, کلمات شبیه جيغ‌ ممتمد , جيغ‌ به لاتین , داد به لاتین , دعوا خارجی , نزاع‌ در زبان , فريادانگلیسی , جيغ‌ كشيدن‌
دانلود فایل ها