ترجمه Squeeze در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : له‌ كردن‌ , در فارسی : چلاندن‌ , به فارسی : فشار دادن‌ , سایر ترجمه ها : اب‌ ميوه‌ گرفتن‌

Squeeze به چه معناست و Squeeze یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squeeze

فشردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فشردن‌, ترجمه فشردن‌, کلمات شبیه فشردن‌ , له‌ كردن‌ به لاتین , چلاندن‌ به لاتین , فشار دادن‌ خارجی , اب‌ ميوه‌ گرفتن‌ در زبان




دانلود فایل ها