ترجمه Squid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهيگيري‌. می باشد

Squid به چه معناست و Squid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squid

ماهيگيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماهيگيري‌., ترجمه ماهيگيري‌., کلمات شبیه ماهيگيري‌.
دانلود فایل ها