ترجمه Squid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) انواع‌ سرپاوران‌ 01 بازويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلاب‌ سنگين‌

Squid به چه معناست و Squid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squid

(ج‌.ش‌.) انواع‌ سرپاوران‌ 01 بازويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) انواع‌ سرپاوران‌ 01 بازويي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) انواع‌ سرپاوران‌ 01 بازويي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) انواع‌ سرپاوران‌ 01 بازويي‌ , قلاب‌ سنگين‌ به لاتین
دانلود فایل ها