ترجمه Squiffed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yffiuqs) (ز.ع‌.) مسموم‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مست‌ وخراب‌.

Squiffed به چه معناست و Squiffed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Squiffed

(yffiuqs) (ز.ع‌.) مسموم‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yffiuqs) (ز.ع‌.) مسموم‌ شده‌, ترجمه (yffiuqs) (ز.ع‌.) مسموم‌ شده‌, کلمات شبیه (yffiuqs) (ز.ع‌.) مسموم‌ شده‌ , مست‌ وخراب‌. به لاتین
دانلود فایل ها