ترجمه St Helena در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزيره‌ سنت‌ هلن‌ درجنوب‌ غربي‌ افريقا. می باشد

St Helena به چه معناست و St Helena یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به St Helena

جزيره‌ سنت‌ هلن‌ درجنوب‌ غربي‌ افريقا. به خارجی , ریشه انگلیسی جزيره‌ سنت‌ هلن‌ درجنوب‌ غربي‌ افريقا., ترجمه جزيره‌ سنت‌ هلن‌ درجنوب‌ غربي‌ افريقا., کلمات شبیه جزيره‌ سنت‌ هلن‌ درجنوب‌ غربي‌ افريقا.
دانلود فایل ها