ترجمه Stable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محكم‌ , در فارسی : پابرجا , به فارسی : ثابت‌ , سایر ترجمه ها : باثبات‌ مداوم‌ , محك‌

Stable به چه معناست و Stable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stable

استوار به خارجی , ریشه انگلیسی استوار, ترجمه استوار, کلمات شبیه استوار , محكم‌ به لاتین , پابرجا به لاتین , ثابت‌ خارجی , باثبات‌ در زبان , مداوم‌انگلیسی , محك‌
دانلود فایل ها