ترجمه Stacker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشته‌ ساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشته‌كن‌.

Stacker به چه معناست و Stacker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stacker

پشته‌ ساز به خارجی , ریشه انگلیسی پشته‌ ساز, ترجمه پشته‌ ساز, کلمات شبیه پشته‌ ساز , پشته‌كن‌. به لاتین
دانلود فایل ها