ترجمه Staddle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ تحتاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چوب‌ دستي‌ , در فارسی : تكيه‌گاه‌ , به فارسی : نقط‌ه‌ اتكاء , سایر ترجمه ها : عصاي‌

Staddle به چه معناست و Staddle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staddle

قسمت‌ تحتاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ تحتاني‌, ترجمه قسمت‌ تحتاني‌, کلمات شبیه قسمت‌ تحتاني‌ , چوب‌ دستي‌ به لاتین , تكيه‌گاه‌ به لاتین , نقط‌ه‌ اتكاء خارجی , عصاي‌ در زبان
دانلود فایل ها