ترجمه Stadium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورزشگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميدان‌ ورزش‌ , در فارسی : مرحله‌ , به فارسی : دوره‌.

Stadium به چه معناست و Stadium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stadium

ورزشگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورزشگاه‌, ترجمه ورزشگاه‌, کلمات شبیه ورزشگاه‌ , ميدان‌ ورزش‌ به لاتین , مرحله‌ به لاتین , دوره‌. خارجی
دانلود فایل ها