ترجمه Staff در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرسنل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افسران‌ وصاحبمنصبان‌ , در فارسی : اعضاء , به فارسی : هيئت‌ , سایر ترجمه ها : با كارمند

Staff به چه معناست و Staff یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staff

پرسنل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرسنل‌, ترجمه پرسنل‌, کلمات شبیه پرسنل‌ , افسران‌ وصاحبمنصبان‌ به لاتین , اعضاء به لاتین , هيئت‌ خارجی , با كارمند در زبان
دانلود فایل ها