ترجمه Stage Direction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مديريت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاگرداني‌.

Stage Direction به چه معناست و Stage Direction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stage Direction

مديريت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مديريت‌, ترجمه مديريت‌, کلمات شبیه مديريت‌ , كاگرداني‌. به لاتین
دانلود فایل ها