ترجمه Staggerer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yreggats=)تلوتلوخور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گيج‌.

Staggerer به چه معناست و Staggerer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staggerer

(yreggats=)تلوتلوخور به خارجی , ریشه انگلیسی (yreggats=)تلوتلوخور, ترجمه (yreggats=)تلوتلوخور, کلمات شبیه (yreggats=)تلوتلوخور , گيج‌. به لاتین
دانلود فایل ها