ترجمه Stagy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخور نمايشگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمايشي‌ , در فارسی : صحنه‌اي‌ , به فارسی : مناسب‌ نمايش‌

Stagy به چه معناست و Stagy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stagy

درخور نمايشگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درخور نمايشگاه‌, ترجمه درخور نمايشگاه‌, کلمات شبیه درخور نمايشگاه‌ , نمايشي‌ به لاتین , صحنه‌اي‌ به لاتین , مناسب‌ نمايش‌ خارجی
دانلود فایل ها