ترجمه Stain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لكه‌ , در فارسی : داغ‌ , به فارسی : الودگي‌ , سایر ترجمه ها : الايش‌ ننگ‌ , لكه‌ دار كردن‌

Stain به چه معناست و Stain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stain

لك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لك‌, ترجمه لك‌, کلمات شبیه لك‌ , لكه‌ به لاتین , داغ‌ به لاتین , الودگي‌ خارجی , الايش‌ در زبان , ننگ‌انگلیسی , لكه‌ دار كردن‌
دانلود فایل ها