خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51587 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51587','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51587 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stair به فارسی

ترجمه Stair در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نردبان‌ , در فارسی : پله‌ كان‌ , به فارسی : مرتبه‌ , سایر ترجمه ها : درجه‌.

Stair به چه معناست و Stair یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stair

پله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پله‌, ترجمه پله‌, کلمات شبیه پله‌ , نردبان‌ به لاتین , پله‌ كان‌ به لاتین , مرتبه‌ خارجی , درجه‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: