ترجمه Stale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوي‌ ناگرفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبتذل‌ , در فارسی : بيات‌ كردن‌ , به فارسی : تازگي‌ وط‌راوت‌ چيزي‌

Stale به چه معناست و Stale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stale

بوي‌ ناگرفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بوي‌ ناگرفته‌, ترجمه بوي‌ ناگرفته‌, کلمات شبیه بوي‌ ناگرفته‌ , مبتذل‌ به لاتین , بيات‌ كردن‌ به لاتین , تازگي‌ وط‌راوت‌ چيزي‌ خارجی
دانلود فایل ها