ترجمه Stalk Eyed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورقلنبيده‌.

Stalk Eyed به چه معناست و Stalk Eyed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stalk Eyed

(ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌ , ورقلنبيده‌. به لاتین
دانلود فایل ها