ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stalk Eyed به فارسی

ترجمه Stalk Eyed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورقلنبيده‌.

Stalk Eyed به چه معناست و Stalk Eyed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stalk Eyed

(ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) داراي‌ چشمان‌ جلو امده‌ , ورقلنبيده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: