ترجمه Stall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دور سرگرداندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌فره‌ , در فارسی : ط‌فره‌ زدن‌.

Stall به چه معناست و Stall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stall

دور سرگرداندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دور سرگرداندن‌, ترجمه دور سرگرداندن‌, کلمات شبیه دور سرگرداندن‌ , ط‌فره‌ به لاتین , ط‌فره‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها