ترجمه Stamp Duty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (xat pmats) تمبر عوارض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمبر مالياتي‌.

Stamp Duty به چه معناست و Stamp Duty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stamp Duty

(xat pmats) تمبر عوارض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (xat pmats) تمبر عوارض‌, ترجمه (xat pmats) تمبر عوارض‌, کلمات شبیه (xat pmats) تمبر عوارض‌ , تمبر مالياتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها