ترجمه Stanch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای را گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاموش‌ كردن‌ , در فارسی : ساكت‌شدن‌ , به فارسی : ساكن‌ شدن‌ , سایر ترجمه ها : فرونشاندن‌

Stanch به چه معناست و Stanch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stanch

را گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی را گرفتن‌, ترجمه را گرفتن‌, کلمات شبیه را گرفتن‌ , خاموش‌ كردن‌ به لاتین , ساكت‌شدن‌ به لاتین , ساكن‌ شدن‌ خارجی , فرونشاندن‌ در زبان
دانلود فایل ها