ترجمه Stancher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بند اور خون‌ وغيره‌. می باشد

Stancher به چه معناست و Stancher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stancher

بند اور خون‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بند اور خون‌ وغيره‌., ترجمه بند اور خون‌ وغيره‌., کلمات شبیه بند اور خون‌ وغيره‌.
دانلود فایل ها