ترجمه Stand Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عالي‌. می باشد

Stand Out به چه معناست و Stand Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stand Out

عالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عالي‌., ترجمه عالي‌., کلمات شبیه عالي‌.
دانلود فایل ها