ترجمه Stand Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برجسته‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوام‌ اوردن‌ , در فارسی : ايستادگي‌ كردن‌ , به فارسی : برجسته‌

Stand Out به چه معناست و Stand Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stand Out

برجسته‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برجسته‌ بودن‌, ترجمه برجسته‌ بودن‌, کلمات شبیه برجسته‌ بودن‌ , دوام‌ اوردن‌ به لاتین , ايستادگي‌ كردن‌ به لاتین , برجسته‌ خارجی
دانلود فایل ها