ترجمه Standard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متعارف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معيار , در فارسی : استاندارد , به فارسی : همگون‌.

Standard به چه معناست و Standard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Standard

متعارف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متعارف‌, ترجمه متعارف‌, کلمات شبیه متعارف‌ , معيار به لاتین , استاندارد به لاتین , همگون‌. خارجی
دانلود فایل ها