ترجمه Standardization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌بقه‌بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معيار گيري‌.

Standardization به چه معناست و Standardization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Standardization

ط‌بقه‌بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌بقه‌بندي‌, ترجمه ط‌بقه‌بندي‌, کلمات شبیه ط‌بقه‌بندي‌ , معيار گيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها