ترجمه Standardization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متعارف‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همگوني‌.

Standardization به چه معناست و Standardization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Standardization

متعارف‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متعارف‌ سازي‌, ترجمه متعارف‌ سازي‌, کلمات شبیه متعارف‌ سازي‌ , همگوني‌. به لاتین
دانلود فایل ها