ترجمه Standby در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جانشين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشيك‌.

Standby به چه معناست و Standby یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Standby

جانشين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جانشين‌, ترجمه جانشين‌, کلمات شبیه جانشين‌ , كشيك‌. به لاتین
دانلود فایل ها