ترجمه Stannic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) داراي‌ قلع‌. می باشد

Stannic به چه معناست و Stannic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stannic

(ش‌.) داراي‌ قلع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) داراي‌ قلع‌., ترجمه (ش‌.) داراي‌ قلع‌., کلمات شبیه (ش‌.) داراي‌ قلع‌.
دانلود فایل ها