ترجمه Staple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جور كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مواد خام‌.

Staple به چه معناست و Staple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staple

جور كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جور كردن‌, ترجمه جور كردن‌, کلمات شبیه جور كردن‌ , مواد خام‌. به لاتین
دانلود فایل ها