ترجمه Star در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (*) ستاره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشان‌ ستاره‌.

Star به چه معناست و Star یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Star

(*) ستاره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (*) ستاره‌, ترجمه (*) ستاره‌, کلمات شبیه (*) ستاره‌ , نشان‌ ستاره‌. به لاتین
دانلود فایل ها