ترجمه Star Chamber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جابرانه‌ وسري‌.

Star Chamber به چه معناست و Star Chamber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Star Chamber

(انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌, ترجمه (انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌, کلمات شبیه (انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌ , جابرانه‌ وسري‌. به لاتین
دانلود فایل ها