خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51713 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51713','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51713 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Star Chamber به فارسی

ترجمه Star Chamber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جابرانه‌ وسري‌.

Star Chamber به چه معناست و Star Chamber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Star Chamber

(انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌, ترجمه (انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌, کلمات شبیه (انگليس‌) دادگاه‌ عالي‌ مدني‌ وجنايي‌ , جابرانه‌ وسري‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: