ترجمه Star Crossed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدشانس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ ستاره‌ نحس‌.

Star Crossed به چه معناست و Star Crossed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Star Crossed

بدشانس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدشانس‌, ترجمه بدشانس‌, کلمات شبیه بدشانس‌ , داراي‌ ستاره‌ نحس‌. به لاتین
دانلود فایل ها