ترجمه Star Of David در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (divaD negaM=) ستاره‌ داود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشان‌ يهود و فلسط‌ين‌

Star Of David به چه معناست و Star Of David یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Star Of David

(divaD negaM=) ستاره‌ داود به خارجی , ریشه انگلیسی (divaD negaM=) ستاره‌ داود, ترجمه (divaD negaM=) ستاره‌ داود, کلمات شبیه (divaD negaM=) ستاره‌ داود , نشان‌ يهود و فلسط‌ين‌ به لاتین
دانلود فایل ها