ترجمه Star Thistle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ ستاره‌ اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گل‌ توري‌.

Star Thistle به چه معناست و Star Thistle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Star Thistle

(گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ ستاره‌ اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ ستاره‌ اي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ ستاره‌ اي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) قنط‌وريون‌ ستاره‌ اي‌ , گل‌ توري‌. به لاتین
دانلود فایل ها