ترجمه، معنی و ریشه کلمه Starfish به فارسی

ترجمه Starfish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نجم‌ البحر

Starfish به چه معناست و Starfish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Starfish

(ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa) به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa), ترجمه (ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa), کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa) , نجم‌ البحر به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: