ترجمه Starfish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نجم‌ البحر

Starfish به چه معناست و Starfish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Starfish

(ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa) به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa), ترجمه (ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa), کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ستاره‌ دريايي‌ (siragluv sairetsa) , نجم‌ البحر به لاتین
دانلود فایل ها