ترجمه Starlike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ستاره‌ مانند. می باشد

Starlike به چه معناست و Starlike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Starlike

ستاره‌ مانند. به خارجی , ریشه انگلیسی ستاره‌ مانند., ترجمه ستاره‌ مانند., کلمات شبیه ستاره‌ مانند.
دانلود فایل ها