ترجمه Startle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از جا پراندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكان‌ دادن‌ , در فارسی : رم‌ دادن‌ , به فارسی : رمانيدن‌ , سایر ترجمه ها : وحشت‌

Startle به چه معناست و Startle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Startle

از جا پراندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از جا پراندن‌, ترجمه از جا پراندن‌, کلمات شبیه از جا پراندن‌ , تكان‌ دادن‌ به لاتین , رم‌ دادن‌ به لاتین , رمانيدن‌ خارجی , وحشت‌ در زبان
دانلود فایل ها