ترجمه Statable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbaetats) اظ‌هار كردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ اظ‌هار يا توضيح‌.

Statable به چه معناست و Statable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Statable

(elbaetats) اظ‌هار كردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbaetats) اظ‌هار كردني‌, ترجمه (elbaetats) اظ‌هار كردني‌, کلمات شبیه (elbaetats) اظ‌هار كردني‌ , قابل‌ اظ‌هار يا توضيح‌. به لاتین
دانلود فایل ها