ترجمه State در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشور , در فارسی : ايالت‌.

State به چه معناست و State یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به State

حالت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌, ترجمه حالت‌, کلمات شبیه حالت‌ , كشور به لاتین , ايالت‌. به لاتین
دانلود فایل ها