ترجمه State Bank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بانك‌ استان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بانك‌ دولتي‌.

State Bank به چه معناست و State Bank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به State Bank

بانك‌ استان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بانك‌ استان‌, ترجمه بانك‌ استان‌, کلمات شبیه بانك‌ استان‌ , بانك‌ دولتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها