ترجمه، معنی و ریشه کلمه State Bank به فارسی

ترجمه State Bank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بانك‌ استان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بانك‌ دولتي‌.

State Bank به چه معناست و State Bank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به State Bank

بانك‌ استان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بانك‌ استان‌, ترجمه بانك‌ استان‌, کلمات شبیه بانك‌ استان‌ , بانك‌ دولتي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: