ترجمه State Prison در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زندان‌ ايالتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زندان‌ دولتي‌.

State Prison به چه معناست و State Prison یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به State Prison

زندان‌ ايالتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زندان‌ ايالتي‌, ترجمه زندان‌ ايالتي‌, کلمات شبیه زندان‌ ايالتي‌ , زندان‌ دولتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها