ترجمه Statesmanship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمامداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياستمداري‌.

Statesmanship به چه معناست و Statesmanship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Statesmanship

زمامداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمامداري‌, ترجمه زمامداري‌, کلمات شبیه زمامداري‌ , سياستمداري‌. به لاتین
دانلود فایل ها