ترجمه Statics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايستاشناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبحث‌ اجسام‌ ساكن‌ , در فارسی : مبحث‌ اجسام‌ ايستا.

Statics به چه معناست و Statics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Statics

ايستاشناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايستاشناسي‌, ترجمه ايستاشناسي‌, کلمات شبیه ايستاشناسي‌ , مبحث‌ اجسام‌ ساكن‌ به لاتین , مبحث‌ اجسام‌ ايستا. به لاتین
دانلود فایل ها