ترجمه Stationary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساكن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استاده‌ , در فارسی : بي‌ تغيير , به فارسی : ايستا.

Stationary به چه معناست و Stationary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stationary

ساكن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساكن‌, ترجمه ساكن‌, کلمات شبیه ساكن‌ , استاده‌ به لاتین , بي‌ تغيير به لاتین , ايستا. خارجی
دانلود فایل ها