ترجمه Statistic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اماري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احصايي‌ , در فارسی : سرشماري‌.

Statistic به چه معناست و Statistic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Statistic

اماري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اماري‌, ترجمه اماري‌, کلمات شبیه اماري‌ , احصايي‌ به لاتین , سرشماري‌. به لاتین
دانلود فایل ها