ترجمه Statuesque در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنديس‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوش‌ هيكل‌ , در فارسی : مجسمه‌ وار , به فارسی : شبيه‌ مجسمه‌ , سایر ترجمه ها : سبك‌

Statuesque به چه معناست و Statuesque یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Statuesque

تنديس‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی تنديس‌ وار, ترجمه تنديس‌ وار, کلمات شبیه تنديس‌ وار , خوش‌ هيكل‌ به لاتین , مجسمه‌ وار به لاتین , شبيه‌ مجسمه‌ خارجی , سبك‌ در زبان
دانلود فایل ها