ترجمه Statute Book در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتاب‌ نظ‌امنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كتاب‌ قانون‌ , در فارسی : (مج.) قوانين‌ موضوعه‌.

Statute Book به چه معناست و Statute Book یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Statute Book

كتاب‌ نظ‌امنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كتاب‌ نظ‌امنامه‌, ترجمه كتاب‌ نظ‌امنامه‌, کلمات شبیه كتاب‌ نظ‌امنامه‌ , كتاب‌ قانون‌ به لاتین , (مج.) قوانين‌ موضوعه‌. به لاتین
دانلود فایل ها