ترجمه Staunch Stanch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شائبه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ رخنه‌ , در فارسی : بي‌ منفذ.

Staunch Stanch به چه معناست و Staunch Stanch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staunch Stanch

شائبه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شائبه‌, ترجمه شائبه‌, کلمات شبیه شائبه‌ , بي‌ رخنه‌ به لاتین , بي‌ منفذ. به لاتین
دانلود فایل ها