ترجمه، معنی و ریشه کلمه Staunch Stanch به فارسی

ترجمه Staunch Stanch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شائبه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ رخنه‌ , در فارسی : بي‌ منفذ.

Staunch Stanch به چه معناست و Staunch Stanch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staunch Stanch

شائبه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شائبه‌, ترجمه شائبه‌, کلمات شبیه شائبه‌ , بي‌ رخنه‌ به لاتین , بي‌ منفذ. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: